header1

Bert Visser

Bert Visser

Het eerste deel van mijn leven heb ik in de zorg en het onderwijs gewerkt als verpleegkundige, manager en leraar. Functies waarbij goede en doelgerichte communicatie erg belangrijk is.

Naast deze functies heb ik mij ook met medezeggenschap bezig gehouden. Ik heb ervaren dat het medezeggenschapsproces van essentiële belang is voor de realisatie van organisatiedoelstellingen.

Ook heb ik door de jaren ervaren dat gezichtspunten en ervaringen van anderen bijdragen aan de uiteindelijke besluiten die er genomen moesten worden. “De waarheid wordt bepaalt door de positie die je inneemt” is een uitspraak die ik veelvuldig hanteer. Juist vanuit een ander standpunt kijken naar bekende zaken, leidt nog wel eens tot een ander oordeel.

Daarnaast heb ik ervaren dat “kritiek gratis advies is hoe het anders kan”. Het is de mening van de ander en die is waardevol. Door naar de ander te luisteren krijg je soms een ander perspectief op zaken.

Als cursusleider en coach van zowel individuele cursisten als cursistengroepen heb ik de afgelopen jaren in diverse organisaties nieuwe en ervaren teamleden op weg geholpen om effectief en efficiënt samen te werken en te communiceren.

Samenwerking en communicatie zijn ook basis voor goede medezeggenschap. Dat heb ik zelf ondervonden in de ondernemingsraad binnen de zorg en de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs en in een grote scholengemeenschap binnen het voortgezet onderwijs.

En aangezien medezeggenschap een proces is tussen verschillende betrokkenen heb ik steeds alle betrokkenen (dus ook bestuurders en managers) uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus. Medezeggenschap is namelijk een proces dat je samen moet invullen.

Op basis van eigen ervaringen, verworven kennis en vaardigheden, geef ik adviezen en cursussen. Ik doe dat in eenvoudige taal en met heldere voorbeelden en interactief. Meerder voorbeelden uit eigen ervaring zullen één en ander verduidelijken.

Mocht je meer willen weten, dan kom ik graag langs.