header1

Waarom OASE

OASE-advies staat voor zorgvuldigheid, slagvaardigheid en doelgerichtheid.

Als het doel eenmaal duidelijk is geformuleerd, gaan terreindeskundigen uit het netwerk van OASE-advies aan de slag om het door u beschreven doel te bereiken.

De experts van OASE-advies zijn allen ervaringsdeskundigen die al jaren binnen het eigen terrein adviezen en cursussen verzorgen.

OASE heeft vele experts in zijn netwerk, o.a. op de volgende terreinen:

  • Communicatie;
  • Samenwerking;
  • Teamsamenstelling;
  • Teamontwikkeling;
  • Financiën in de zorg en het onderwijs;
  • HRM-aspecten;
  • Juridische zaken;
  • Organisatieontwikkeling.
  • Etc.

Deze lijst is niet limitatief. Het gaat te ver om alle terreinen hier te noemen.

Als uw vraag niet op de genoemde gebieden betrekking heeft, kunt u ons uw vraag toezenden per mail, of met ons contact opnemen per telefoon. OASE-advies is van vele markten thuis!!