header1

Wat kan OASE-advies voor u betekenen?

Door de jaren heen is ons gebleken dat samenwerking en communicatie essentiële voorwaarden zijn om goede teamprestaties en resultaten neer te zetten.

OASE-advies geeft advies en ondersteunt zijn klanten bij het verbeteren van teamprestatie. Of het nu de teams zijn op een verpleegafdeling, teams in het onderwijs of de samenwerking binnen het medezeggenschapsproces: het gaat om de prestatie, het resultaat.

OASE-advies kan u dus o.a. helpen om meer resultaatgericht te werken.

Als het gaat om samenwerking, ervaren de leden van teams vaak onderlinge verschillen als belemmering voor het goed functioneren van het eigen team, in plaats van het waarderen van de onderlinge verschillen.

OASE-advies laat mensen ervaren dat die verschillen juist nodig zijn om de prestaties van het team te verbeteren. Het "anders zijn van de ander" moet dan geaccepteerd worden als aanvulling op de eigen kwaliteiten en vaardigheden. 

Veel leidinggevenden focussen op de kwaliteiten die de leden van hun team hebben verkregen middels vakscholing. Maar er is nog te weinig aandacht voor de individuele kwaliteiten van de teamleden op het gebied van samenwerking. OASE-advies leert zowel leidinggevenden als teamleden de focus te leggen op het hanteren van de onderlinge verschillen.

Werkend vanuit de teamrolvaardigheden van Belbin worden linken gelegd naar de Roos van Leary, de kernkwadranten van Offman en andere modellen om de samenwerkingsmogelijkheden inzichtelijk te maken.

Uit de verkregen ervaringen kunnen wij en onze klanten inmiddels zeggen: LEVE HET VERSCHIL!!